JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Zápis

Z Á P I S :

do jazykových kurzov v 2.školskom roku 2022/23

bude prebiehať online od 27.1. do 9.2.2023

vyplnením online prihlášky/zaslaním majlu

Prihláška do jazykovej školy

2. polrok školský rok sa začne 13.2.2023

V školskom roku 2022/23 organizujeme nasledovné jazykové kurzy

pre deti, mládež aj dospelých:

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Francúzsky jazyk

Španielsky jazyk

Kórejský jazyk

Miesto zápisu:
JŠ Progres, ul. P. Jilemnického 2 (budova III. ZŠ), Zvolen (mapka)

Fakturačné údaje:
Jazyková škola Progres
P.Jilemnického 2

960 06 Zvolen
ICO: 34704914
DIC: 1029620900 Nie sme platcom DPH.

Pri platbe prevodným príkazom alebo cez internet banking uvádzajte nasledovné údaje:
Názov účtu: Jazyková škola Progres
Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2626 48 0041/1100
IBAN SK02 1100 000­0 0026 2648 0­041
Špecifický symbol: nepovinný údaj
Účel platby: priezvisko a meno poslucháča

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup