JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Letný tábor

Jazyková škola Progres organizuje letný rozprávkový tábor Progresáčik
s dennou dochádzkou od 5.7. do 9.7.2021 od 8:00 do 16:00
s jedinečným rozprávkovým programom
spolu so zážitkovou výučbou angličtiny
aktivity každý deň na čerstvom vzduchu, výlety, kúpanie, súťaže
deti do 10 rokov nemajú povinnosť absolvovať PCR test
REGISTRÁCIA vzniká vyplnením online prihlášky alebo zaslaním majlu do 30.6.2021
ZÁPIS osobne od 21.6. do 24.6.2021 od 14.30 do 17:30 P.Jilemnického 1035/2, Zvolen (budova III.ZŠ)

Cena: 98,–€ zľavy pre súrodencov (cena zahŕňa obed, olovrant, pitný režim, vstupy a odmeny)
Rodičia využite zľavu 55% uplatnením rekreačného poukazu

Detsk-letn-t-bor-2021-1
anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup