JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       
Stiahnut diplom
detská jazyková škola

Vitajte na stránkach Jazykovej školy založenej v roku 1996

Jej názov pochádza z anglického slova "progress" a znamená pokrok. Tento názov sme si vybrali preto, že sme chceli vybudovať kvalitnú jazykovú školu, ktorej cieľom je moderná výučba cudzieho jazyka, zameraná nielen na získanie jazykových vedomostí, ale predovšetkým na zvládnutie praktickej konverzácie v cudzom jazyku.

prihláška do jazykovej školy
detská jazyková škola

Anglický jazyk pre mládež a dospelých


konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup

detská jazyková škola

detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne
začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden
z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.