JŠ Progres akreditované centrum pre:

                       

       

Individuálne hodiny

Patria k najefektívnejšej forme štúdia.Tento typ výučby maximálne vychádza v ústrety individuálnym požiadavkám klienta, na základe ktorých JŠ Progres vypracuje individuálny študijný plán.Profesionálny prístup a výučba 1 alebo 2 poslucháčov flexibilným tempom prináša rýchle výsledky.

Zameranie výučby:
Obsah štúdia je koncipovaný v súlade s jazykovou úrovňou klienta, na základe ktorej je zaradený do jednotlivého znalostného stupňa od začiatočníka až po veľmi pokročilého.Zá­kazník si podľa svojich požiadaviek môže zvoliť štúdium všeobecného či odborného jazyka, so slovenským alebo zahraničným lektorom.

Organizácia výučby:
Orientácia na zákazníka umožňuje stanoviť flexibilný rozvrh a frekvenciu hodín, avšak v prípade zrušenia hodiny je povinný to oznámiť minimálne 24 hodín dopredu. Výučba prebieha v priestoroch JŠ Progres alebo v priestoroch klienta, ak spĺňajú podmienky, v ktorých môžu byť individuálne hodiny organizované.

Platobné podmienky:
Možnosť platby mesačne na základe evidencie odučených hodín.

Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 minút):
od 11,95 € (slovenský lektor)
od 15,95 € (zahraničný lektor)

anglický jazyk pre deti

Detská jazyková škola

Naučiť sa dobre cudzí jazyk v inom cudzojazyčnom prostredí trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

anglický jazyk pre dospelých

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

konverzačné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup